Garanti

Vad har ni för garanti?
Vi har ingen specifik garantitid utan vi följer Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer. För mer information se ARNs hemsida eller i våra köpvillkor för v...
Tors, 27 Maj, 2021 at 11:27 AM